Sunrise Dutch Education Fund is een fonds die het mogelijk maakt dat kinderen uit Nepal, die nu in een weeshuis verblijven,
maar wel een ouder hebben, terug naar huis gaan en door het fonds verzekerd zijn van onderwijs.

SDEF is een kleinschalig maar zeer doeltreffend project
Het fonds zal een kind tien jaar lang voorzien van schoolgeld, schoolkleding, boeken, schrijfgerei, lunches en schoenen. De kosten die daarmee zijn gemoeid zijn 1500 euro. Het streven is jaarlijks vijf รก zes nieuwe kinderen te laten instromen.
Wanneer een kind wordt geadopteerd door het fonds, is geld dat nodig is voor tien jaar onderwijs voor hem/haar gereserveerd. Het geld gaat niet naar ouder(s), maar rechtstreeks naar de school.

Bekijk hier de SDEF Film op YouTube

Op deze site vindt u alle informatie die u nodig mocht hebben voor de beeldvorming van dit kleinschalig initiatief.


Wilt u na het lezen van de site onze stichting steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:
Sunrise Dutch Education Fund
IBAN: NL 79 SNSB 0941 0158 15

Het is ook mogelijk om voor een bepaalde periode voor een door u te kiezen bedrag vaste donateur te worden.
Klik hier om te kijken hoe u SDEF kunt steunen.

Door de Belastingdienst is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat uw bijdrage aan onze stichting volledig aftrekbaar is voor de belasting. Bijgevoegd vindt u de Publicatiegegevens van onze stichting.